Zarządzanie zespołem

 

Metody:

  • Agile (Scrum)

Narzędzia:

  • SharePoint,
  • Microsoft Project,
  • Reporting Services,

Sukces każdego projektu zależy wprost od metod i narzędzi, które zastosujemy i dzięki którym wdrożenie w życie naszego przedsięwzięcia będzie efektywne i przyniesie zakładane rezultaty – w rozsądnym czasie i przy optymalnym nakładzie kosztów. Nie istnieje oczywiście jedyna słuszna metoda zarządzania projektem, jednak pewne rozwiązania przynoszą efekty wcześniej niż inne.

Idealnym rozwiązaniem w przypadku projektów, których koncepcja kształtuje się w toku prac wdrożeniowych jest Scrum – metoda prowadzenia projektów zgodnie z filozofią Agile (Manifest Agile), gdzie kolejne etapy są na bieżąco określane i weryfikowane przez zespół.

Projekt wymaga naturalnie wsparcia technicznego, ponieważ od sprawnego współdzielenia informacji, dostępności danych, możliwości komunikacji zależy jak szybko jesteśmy w stanie realizować kolejne etapy, reagować na zmiany i monitorować postępy prac. Sprawdzonym przez nas narzędziem jest SharePoint – platforma zarządzania informacją, organizacją i pracą zespołu oraz Microsoft Project, aplikacja wspomagająca kontrolę najważniejszych elementów projektu oraz SQL Server Reporting Services jako narzędzie raportujące.